Dr. Anas Aloum

Planlamadan Uygulamaya, Tüm Ağız Restorasyonlarda Başarı Hikayesi

Tam çene restorasyonlar metal alt yapılar üzerine akrilik, seramik gibi malzemeler yığılarak veya günümüzdeki gibi zirkonya altyapının monolitik veya feldspatik porselen tabakalanması ile yapılabilir. Akrilik protezlerin estetik ve uzun dönemdeki başarısının yetersizliği, restorasyonlarda tabakalanmış veya monolitik seramiklere geçişi hızlandırmıştır. Metal seramik restorasyonlar, porselen uygulamasını kolaylaştırmak ve restorasyonun implantlar üzerine uyumunu sağlayabilmek için segmentler halinde yapılmaktadır. Birbirinden ayrı segmentler halinde üretilen restorasyonlar gerektiğinde çıkarılabilir, porselen kırığının oluşması halinde tamir edilebilir. İmplant destekli protezlerde, özellikle büyük olan yapılarda çatlaklar, kırıklar ve kopmalar çok rastlanan ve çözülmesi zor bir konudur.
Monolitik zirkonyanın büyük restorasyonlarda kullanılması, feldspatik porselen kullanımını elimine eder. Master model üzerinde üretilen metal kaide tek parça zirkonun içine yapıştırılarak distorsiyon sorunu çözülür. İyi uyumlanan tüm ark sabit restorasyonlarda ark üzerinde implantların splintlemesi, oklüzal yüklemelerde protezi tutan vidaların biyomekanik olarak avantajına olacağından daha az sayıda implant ile çözüm sağlanmasına izin verir.
Vida deliğinin pozisyonunun değiştirilebilmesi; greft işlemlerine gereksinimi azaltmış ve siman tutuculu implant üstü restorasyon yapımını elimine etmiştir. Vida pozisyonunun implant aksına göre ayarlanabilmesi ve CAD/CAM ile yapılabilen monolitik zirkonya restorasyonlar; implant üstü restorasyonlarda yaşanılan birçok zorluğun önüne geçmiştir.


Oral rehabilitasyon uzmanı olan bir prostodontist olarak çalıştırdığı Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hikma Medikal Center’da dental yöneticilik ve laboratuvar yöneticiliği yapmaktadır. Misafir danışman prostodontist olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Ultra Medikal’de görev yapmaktadır. Ürdün, Amman’daki Eon Estetik’te medikal başhekim olarak görev yapmaktadır. Güney Kaliforniya Üniversitesi Herman Ostrow Dişhekimligi Fakültesi’nde İmplantoloji ve Periodontoloji öğretim görevlisi ve ileri prostodonti derecesi almıştır. American Board’da sertifikalı prostodontist ve American College of Prosthodontics üyesidir. Prostodonti, estetik ve implantoloji alanında uluslararası eğitimcilik ve konuşmacılık yapmaktadır.