Dr. Andre Chen

Zirkonya İmplantlar ve Dijital Diş Hekimliği

Diş hekimliği değişiyor.
Dental implantolojide, dijital protokollere geçiş ve zirkonyum materyallerin kullanımı günümüzde yaygın olmakla beraber, gelecekte de gitgide artacağı kesin gözükmektedir. Dijital işlemler, klinik prosedürleri basitleştirirken tahmin edilebilirliği artırarak hastalara yarar sağlamaktadır.
Dijital teknoloji aynı zamanda tek parça zirkonyum implant ve prefabrike kişisel abutment yapımı gibi ustalaşması-zor işlemleri tedaviye kazandırmakta, biyolojik ve fizyolojik olarak geleneksel yöntemlere de üstünlük sağlamaktadır.
Estetik ve sosyal arenada zirkonyum implantlar, artık son seçenek değil, tercih edilen bir tedavi olarak implant-üstü restorasyonlarda kullanılmaktadır. Bu sunumda, dijital teknoloji ve zirkonyum materyalinin implant çevresi dokuların biyolojik, biyokimyasal, estetik ve fonksiyonel açıdan sağladığı yararlar anlatılacaktır.