Dr. Giuseppe Marchetti

Günümüzde İndirekt Restoratif Tedavilerde Gelenekselden Yenilikçi Yaklaşımlara Tedavi Alternatifleri

Estetik indirekt restorasyonlar, konservatif ve protetik diş tedavileri arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Bu pek çok hekimin sıkça karşılaştığı bir durumdur. Kolay ve tekrarlanabilir tekniklerle çalışmak, tutarlılık ve uzun dönem klinik başarıyı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.
Estetik dişhekimliğinde ön bölge indirekt restorasyonların tedavi planlaması ve klinik aşamaları; basit ve kompleks vaka örnekleriyle anlatılacaktır. Bunun yanında diş hekimleri, indirekt restoratif uygulamaların başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileri edineceklerdir.


Aktif Üye: Style Italiano Study Club
Aktif Üye: IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry
Aktif Üye: AIC (Accademia Italiana di Conservativa )
Özel Klinik, Parma, Studio Dentistico Marchetti Strada Nino Bixio, 39
Misafir Öğretim Üyesi, Degree Course in Dentistry, University of Siena, Italy.
Misafir Öğretim Üyesi, Master in Endodontics and Restorative Dentistry, University of Siena, Italy.
Misafir Öğretim Üyesi, Faculté d'Odontologie de l'Université de la Méditerranée Marseille, France.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda yazar.
Ulusal ve uluslararası konferans ve kurslarda konuşmacı.