Cdt. Jose Antonio PAMPLONA

Kroma, Şekil ve Yüzey Dokusu

Vaka analizleri ve takip edilmesi gereken protokoller
Altyapının hazırlanması - Materyaller
Ön tabakalama ve Kromanın elde edilmesi
Dişlerin tabakalanması ve fırınlanması
Yüzey dokusu oluşturma ve düzeltmelerin yapılması
Tabakalama
Şekil verme, yüzey tekstürü, glazür ve son manuel cilalama
Teslim